Menu forslagene er udspecificeret på de næste billeder..

Menu forslag til kr. 298 pr. couvert

Menuforslag til kr. 345 pr. couvert

Menu forslag til kr 375 pr couvert